การเกิดโรงรับจำนำเอกชน

การเกิดการรับจำนำเกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่ในอดีตแต่เป็นการจำนำอย่างไม่ออกหน้าออกตา ซึ่งทั้งผู้รับจำนำ และผู้จำนำมีความคุ้นเคยและไว้วางใจกัน ในระยะเวลาต่อมา บุคคลผู้หนึ่งชื่อจีนฮง เห็นถึงประโยชน์ที่จะเปิดสถาน รับจำนำโดยเปิดเผย เพื่อให้ผู้ที่กำลังเดือดร้อนทางการเงิน และความสะดวกในการจำนำโดยไม่จำเป็นที่ผู้รับจำนำ กับผู้จำนำต้องรู้จักกันมาก่อน สถานที่นี้มีชื่อว่าโรงรับจำนำ โดยเอาแบบอย่างมากจากประเทศจีน

   การตั้งโรงรับจำนำย่อมมีผลประโยชน์มากกว่าการรับจำนำธรรมดา และจะมีผู้มาใช้บริการมากกว่า ในยุค พ. ศ.2398 การค้าของไทยเริ่มขยายตัว เนื่องจากสนธิสัญเบาริ่งทำให้เศรษฐกิจของไทยต้องผูกพันกับตะวันตก และใช้เงินตรา ในการแลกเปลี่ยนมากขึ้นโรงรับจำนำจึงเป็นแหล่งการเงินที่สำคัญที่คนหันไปพึ่งพา มีชาวจีนจำนวนหนึ่งได้เห็นถึง โอกาสจึงได้จัดตั้งโรงรับจำนำขึ้นเป็นแห่งแรกในสังคมไทย และกิจการโรงรับจำนำได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนเป็นแหล่งสะสมเงินทุน แต่โรงรับจำนำในสมัยนั้นก็ได้มีส่วนในการสร้างปัญหาให้สังคมด้วย เช่นรับของโจร และค้ากำไรเกินควร รัฐบาลในสมัยนั้นจีงได้เข้าควบคุมด้วยพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2438 ซึ่งประกาศ ใช้ในปี พ.ศ. 2444 เป็นผลให้โรงรับจำนำไม่ได้มีอิสระเต็มที่อย่างแต่ก่อน ก็ก็ยังมีผลกำไรอยู่ จึงได้มีการขอเปิด โรงรับจำนำเพิ่มขึ้นในตามแหล่งชุมชนอยู่ โดยเฉพาะแหล่งที่มีบ่อนการพนัน ตลาด สถานีรถไฟ รัฐบาลได้มีการ แก้ไขและปรับปรุงพระราชบัญญัติในสมัยนั้น ทั้งจำกัดจำนวนโรงรับจำนำในสมัยนั้น และมีการควบคุมการทำงาน ในทุกด้าน เพื่อป้องกันการรับซื้อของโจเรและการค้ากำไรเกินควร ซึ่งในทางปฎิบัตก็ไม่เป็นผลมากนั้น รัฐบาลจึงให้ กรมประสงเคราห์เข้าดำเนินกิจการโรงรับจำนำใน พ.ศ. 2489 เพื่อตรึงราคารับจำนำให้อยู่ในระดับยุติธรรม

ที่มา : นางสาว นันทนา โชติเวทธำรง/2528/น.21


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/pinkooxy/domains/pinkoo.xyz/public_html/wp-content/themes/twentysixteen-child/template-parts/content-single.php on line 41
< BACK